Przejdź to treści

Często zadawane pytania


Pomocy! Mój pilot do telewizora nie działa, jak mogę go naprawić?

Wielu producentów telewizorów wymaga ręcznego włączenia trybu HDMI-CEC. Aby dowiedzieć się, jak skonfigurować opcję HDMI-CEC w telewizorze, należy zapoznać się z instrukcją obsługi telewizora. Opcja HDMI-CEC może występować pod różnymi nazwami w zależności od producenta telewizora, na przykład: (TCL TV: T-Link, Panasonic TV: Viera Link, Samsung TV: Anynet+, Sony TV: Bravia Sync).

Upewnij się także, że twoje urządzenie Plasma Bigscreen jest rzeczywiście obsługiwane przez libcec [sprawdź obsługiwany sprzęt] (https://github.com/Pulse-Eight/libcec#supported-hardware).

Niektóre przyciski na pilocie telewizora nie działają, nie mogę wyjść z aplikacji ani prawidłowo używać przycisku wstecz. Jak to naprawić?

Funkcja HDMI-CEC w obrazie, w wersji beta jest w fazie testów. Funkcjonalność udało nam się przetestować tylko na kilku wybranych odbiornikach telewizyjnych i na podstawie tych działających urządzeń odwzorowaliśmy piloty telewizyjne. Możesz przypisać i przetestować pilota TV, wykonując kilka prostych kroków polegających na uruchomieniu i edycji plików wymienionych poniżej.

Sprawdź, czy KEY działa z HDMI-CEC i wyodrębnij jego KEY CODE:

cd ~/.config./autostart-scripts/
python3 cec-daemon.py

Po uruchomieniu skryptu naciśnij przycisk na pilocie telewizora, aby wyodrębnić jego KEY CODE. Jeśli KEY CODE nie zostanie znaleziony, KEY może nie być częścią elementów sterujących HDMI-CEC włączonych w telewizorze. Zapoznaj się z instrukcją obsługi telewizora, aby dowiedzieć się, które przyciski są włączone w ramach obsługi HDMI-CEC producenta telewizora.

Dodawanie znalezionego KEY CODE i odwzorowywanie go w usłudze CEC:

cd ~/.config/autostart-scripts/
nano cec-daemon.py
  • Namierz KEYMAP = {} w skrypcie usługi
  • Dodaj do listy swój KEY CODE w następującym formacie: "9: u.KEY_HOMEPAGE"
  • W powyższym przykładzie "u.KEY_HOMEPAGE" jest przypisany do przycisku katalogu domowego, który jest używany do wychodzenia z aplikacji
  • "9" to Key Code
  • “u.KEY_HOMEPAGE” oznacza czynność, którą powinien wykonać klucz

Mam uniwersalnego pilota USB, ale nie ma w nim przycisku domowego, jak mogę wyjść z aplikacji?

Nie wszystkie uniwersalne piloty USB są zbudowane tak samo, dlatego zalecamy używanie sprawdzonego produktu, takiego jak "Wechip G20 Air Mouse ze zdalnym mikrofonem". Jeśli nie uda ci się zdobyć takiego pilota, możesz przypisać do niego istniejący przycisk.

Przypisywanie przycisku zamykania okna do przycisku na pilocie USB:

cd ~/.config/
nano kglobalshortcutsrc
  • Znajdź wpis "Zamknij okno" znajdujący się w dziale [Kwin]
  • Przypisz swój przycisk do pozycji "Zamknij okno"
  • Przykład: Window Close=Alt+F4\t'TwójPrzycisk',Alt+F4\t'TwójPrzycisk',Close Window

Aplikacje głosowe nie uruchamiają się przy starcie systemu i widzę pusty ekran. Co należy zrobić?

Aplikacje głosowe są dostępne tylko wtedy, gdy aplikacja MyCroft jest gotowa i została uruchomiona. Na górnym panelu pojawi się powiadomienie o uruchomieniu i gotowości MyCroft.

Jak wychodzić z aplikacji przy użyciu klawiatury zewnętrznej?

"Alt+F4" to ogólny skrót przypisany do zamykania aplikacji za pomocą zewnętrznej klawiatury. Klawisze niestandardowe mogą być przypisane do następujących plików dla różnych operacji:

cd ~/.config/
nano kglobalshortcutsrc

Jaki klawisz skrótu jest przypisany do włączenia sterowania głosem MyCroft bez zewnętrznego mikrofonu USB?

Do MyCroft nie jest przypisany żaden klawisz skrótu, uniwersalne piloty USB, które mają przycisk mikrofonu, aktywują tylko wejście mikrofonowe w pilocie USB, aby użyć MyCroft, trzeba go włączyć za pomocą polecenia głosowego "Hej Mycroft".

Do korzystania z aplikacji MyCroft nie jest wymagany pilot zdalnego sterowania z mikrofonem USB, powinien działać każdy mikrofon, który można podłączyć do urządzenia.

Informacje o problemach i rozwiązywaniu problemów z niedziałającym mikrofonem można znaleźć na stronie: https://mycroft-ai.gitbook.io/docs /using-mycroft-ai/troubleshooting/audio-troubleshooting.

Jak współtworzyć & wgrać własną mapę klawiszy do CEC?

Obecnie repozytorium rozwojowe usługi CEC można znaleźć pod adresem https://invent.kde.org/adityam/easycec wraz z instrukcjami, jak dodać urządzenie z własną mapą klawiszy.

Czy aplikacje dla systemu Android mogą działać na Dużym Ekranie Plazmy?

Istnieją projekty takie jak Anbox, który jest Androidem działającym wewnątrz kontenera Linuksa i używa jądra Linuksa do wykonywania aplikacji, aby osiągnąć niemal nominalną wydajność. W przyszłości można to wykorzystać do uruchamiania aplikacji z Androida w systemie GNU/Linux na platformie Dużego Ekranu Plazmy, ale jest to skomplikowane zadanie i na dzień dzisiejszy (5 sierpnia 2021) niektóre dystrybucje już obsługują Anbox i można na nich uruchamiać Duży Ekran Plazmy.

Czy można uruchomić Duży Ekran Plazmy na telewizorze lub przystawce?

W teorii, tak. W praktyce, to zależy.

Obsługa sprzętu nie zależy od Dużego Ekranu Plazmy, a od dystrybucji, które obsługują pewne urządzenia. Zobacz strona wgrywania po więcej szczegółów od dystrybucjach dostarczających Duży Ekran Plazmy.

Na jakim etapie jest projekt?

Duży Ekran Plazmy jest obecnie w fazie intensywnego rozwoju i nie jest przeznaczony do codziennego użytku.