Gå till innehåll

Vanliga frågor


Hjälp! Min tv-fjärrkontroll fungerar inte, hur fixar jag det?

Många tv-tillverkare kräver att HDMI-CEC aktiveras manuellt. Man måste konsultera användarhandboken för att räkna ut hur HDMI-CEC alternativet ställs in på tv-apparaten. Alternativet för HDMI-CEC kan ha diverse olika namn beroende på tv-tillverkaren. Några exempel: (TCL TV: T-Link, Panasonic TV: Viera Link, Samsung TV: Anynet+, Sony TV: Bravia Sync).

Säkerställ också att din apparat med Plasma storbildsskärm faktiskt stöds av libcec, kontrollera vilken maskinvara som det stöder.

Vissa knappar på min tv:s fjärrkontroll fungerar inte. Jag kan inte avsluta ett program eller använda bakåtknappen på riktigt sätt. Hur rättar jag det?

HDMI-CEC på beta-avbilden är i en testfas. Vi har bara kunnat prova funktionen på några få utvalda tv-apparater och har beskrivit tv-fjärrkontroller baserat på de fungerade apparaterna. Du kan beskriva och prova din tv-fjärrkontroll genom att följa några enkla steg för att felsöka och redigera filer listade nedan.

Prova om KEY fungerar med HDMI-CEC och extrahera dess KEY CODE:

cd ~/.config./autostart-scripts/
python3 cec-daemon.py

När skriptet väl kör, tryck på knappen på tv-fjärrkontrollen för att extrahera dess KEY CODE. Om ingen KEY CODE hittas kanske KEY inte ingår i HDMI-CEC kontrollerna som är aktiverade på tv-apparaten. Se användarhandboken för att veta vilka knappar som är aktiverade i tv-tillverkarens implementering av HDMI-CEC.

Lägg till den funna KEY CODE och avbilda den i CEC-demonen:

cd ~/.config/autostart-scripts/
nano cec-daemon.py
  • Lokalisera KEYMAP = {} i demonskriptet
  • Lägg till KEY CODE med följande format i listan: “9: u.KEY_HOMEPAGE”
  • I exemplet ovan är “u.KEY_HOMEPAGE” avbildad på hemknappen som används för att avsluta ett program
  • “9” är Key Code
  • “u.KEY_HOMEPAGE” är åtgärden som tangenten ska utföra

Jag har en generell USB-fjärrkontroll, men den saknar hemtangenten. Hur avslutar jag program?

Alla generiska USB-fjärrkontroller är inte likadana. Därför rekommenderar vi att en utprovad produkt används såsom “Wechip G20 fjärrkontroll luft-mus med mikrofon”. Om du inte har möjlighet att få tag på en, kan du ändå beskriva en befintlig knapp på fjärrkontrollen.

Avbilda fönstrets stängningsknapp till en knapp på en USB-fjärrkontroll:

cd ~/.config/
nano kglobalshortcutsrc
  • Hitta posten “Window Close” lokaliserad under [Kwin]
  • Tilldela din knapp till posten “Window Close”
  • Exempel: Window Close=Alt+F4\t’YourButtonHere’,Alt+F4\t’YourButtonHere’,Close Window

Röstprogram startar inte när apparaten sätts på och jag ser en tom skärm. Vad ska jag göra?

Röstprogram är bara tillgängliga när MyCroft väl är redo och har startats. Du blir underrättad på den övre panelen när MyCroft har startat och är redo.

Hur avslutar jag program genom att använda ett externt tangentbord?

“Alt+F4” är den generella genvägen tilldelad till att stänga program genom att använda ett extern tangentbord. Egna tangenter kan tilldelas i följande fil för diverse åtgärder:

cd ~/.config/
nano kglobalshortcutsrc

Vad är genvägen tilldelad för att aktivera MyCroft röstkontroll utan en USB-fjärrkontroll med mikrofon?

Det finns ingen genväg tilldelad till MyCroft. De generella USB-fjärrkontroller som har en mikrofonknapp aktiverar bara mikrofoningången för USB-fjärrkontrollens maskinvara. För att använda MyCroft behöver man aktivera den genom att säga "Hej Mycroft".

Det krävs inte specifikt en USB-fjärrkontroll med aktiverad mikrofon för att använda MyCroft, vilken mikrofon som helst som kan anslutas till apparaten ska fungera.

För problem och felsökning om mikrofonen inte fungerar kan man referera till: https://mycroft-ai.gitbook.io/docs/using-mycroft-ai/troubleshooting/audio-troubleshooting.

Hur bidrar man med och laddar upp en egen tangentavbildning för CEC?

För närvarande finns utvecklingsarkivet för CEC-demonen på https://invent.kde.org/adityam/easycec med instruktioner om hur en apparat med egen tangentavbildning läggs till.

Kan Android-applikationer fungera på Plasma storbildsskärm?

Det finns projekt där ute som Anbox, som är Android inne i en Linux-behållare, som använder Linux-kärnan för att köra program som uppnår nästan inbyggd prestanda. Det kan utnyttjas i framtiden för att få Android applikationer att köra ovanpå ett GNU/Linux-system med Plasma storbildsskärm-plattformen, men det är en komplicerad uppgift, och idag (5:e augusti, 2021) stöder vissa distributioner redan Anbox och du kan köra Plasma storbildsskärm med dessa distributioner.

Kan jag köra Plasma storbildsskärm på min tv eller box?

Teoretiskt, ja. I praktiken beror det på.

Hårdvarustöd dikteras inte av Plasma storbildsskärm, utan beror istället på enheterna som stöds av distribution som levererar det. Se installationssidan för mer information om distributioner som levererar Plasma storbildsskärm.

Vad är projektets status?

Plasma storbildsskärm är för närvarande under kraftig utveckling, och är inte avsett för daglig användning.